برگزاری هجدهمین همایش پژوهش ابوریحان

همایش پژوهش ابوریحان در روز یک شنبه 3 دی در دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید. در مراسم افتتاحیه آقای دکتر آقاجانی رییس دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تولید وفناوری وتربیت نیروی انسانی کارآمد نقش مهمی در سلامت جامعه دارد وبا اشاره به رشد علمی وپژوهشی دانشگاه اعلام کرد که بدون همکاریهای بین المللی مراکز تحقیقاتی در مسیر رشد علمی، جهش های بزرگی نمی توان برداشت بنابراین گسترش انجام تحقیقات چند مرکزی وبین المللی ضروری است در این همایش نشریه Applied Food Biotechnology انستیتو به عنوان مجله برگزیده و مقاله خانم دکتر حکمت دوست عضو هیئت علمی در مورد تاثیر مکملها بر کبد چرب غیرالکلی به عنوان مقاله برگزیده انتخاب گردید. همچنین آقای دکتر مرتضویان و خانم دکتر میرمیران با H-index بالای 20 در سایت scopus و خانم غزاله اسلامیان دانشجوی دکتری تغذیه به عنوان دانشجوی برگزیده انتخاب شدند.

فهرست