برگزاری کارگاه اصول مشاوره و ترویج تغذیه با شیرمادر، در تاریخ 13 و 14 آذر ماه

 

این کارگاه با هدف آشنایی دانشجویان سال آخر کارشناسی تغذیه با روش های صحیح مشاوره شیردهی و توانمندسازی آنها در حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر با حضور استاد مدعو عضو کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیرمادر (دکتر محمود راوری) و اساتید گروه تغذیه جامعه (دکتر ناصر کلانتری، دکتر نسرین امیدوار، دکتر آرزو رضازاده و دکتر سعید دعایی) برگزار شد.

فهرست