برگزاری کارگاه “اقتصاد رفتاری در رژیم درمانی”

کارگاه آموزشی “اقتصاد رفتاری در رژیم درمانی” ویژه دانشجویان رشته علوم تغذیه در روز دوشنبه 7 آذر 1401 در محل تالار دانشجو برگزار گردید.

دکتر سوده رازقی دانشیار دانشکده علوم تغذیه به عنوان مدرس کارگاه آموزشهایی در خصوص ارائه رژیم غذایی به نحوی که کاهش وزن ایجاد شده منطقی و پایدار باشد و منجر به افزایش وزن نشود ارائه دادند و مطالبی پیرامون ایجاد انگیزه برای تداوم رژیم غذایی ارائه شد.

فهرست