برگزاری کارگاه بررسی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیه ای خانوار و فرد در کشور

این کارگاه سه روزه توسط انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با همکاری دفتر بهبود تغذیه، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از 15 لغایت 17 مهر ماه 1397 از 8 صبح الی 16 بعدازظهر با حضور کلیه مدیران گروه دفتر بهبود تغذیه جامعه و کارشناسان مسئول تغذیه معاونت های بهداشتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور تشکیل شد.

روز اول کارگاه، در سالن اجتماعات شماره یک واقع در بلوک B وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد. در ابتدا سرکار خانم دکتر زهرا عبداللهی، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه، معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، کارگاه را افتتاح نمودند و به نقش حمایتی وزارت بهداشت در اجرای بررسی اشاره کردند. سپس جناب آقای دکتر هدایت حسینی رییس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور به ضرورت برنامه ملی بررسی الگوی مصرف مواد غذایی خانوار و نقش این موسسه در انجام بررسی اشاره نمودند.

سپس جناب آقای دکتر ناصرکلانتری، مدیر برنامه ملی “بررسی الگوی مصرف مواد غذایی و وضعیت تغذیه ای خانوار و فرد در کشور” به معرفی اهداف کارگاه و اهداف طرح که “تعیین وضعیت تغذیه ای مردم و تامین داده های مورد نیاز برای سیاست گذاران با همکاری همه ارگان ها و سازمان های ذیصلاح می باشد” پرداختند.

در ادامه برنامه، آموزش نظری و عملی تکمیل پرسشنامه های طرح “پرسشنامه 24 ساعت یادآمد خوراک خانوار و فرد، جمعیت شناختی و اقتصادی اجتماعی، تن سنجی، فعالیت بدنی و نحوه نمونه گیری و تعیین خانوارهای مورد بررسی، توسط  اعضا هیئت علمی، محققان و کارشناسان گروه تحقیقات تغذیه” انجام شد.

در صبح روز دوم به منظور اجرای آزمایشی عملیات میدانی بررسی مذکور با هماهنگی مرکز جامع سلامت شهید اسکندری استان البرز در منطقه کلاک کرج پرسشنامه ها توسط شرکت کنندگان تکمیل و تسهیلگران (کارشناسان انستیتو تحقیقات تغذیه و وزارت بهداشت) به انجام آن نظارت داشتند. در عصر روز دوم شرکت کنندگان در انستیتو تحقیقات تغذیه به تهیه گزارش کتبی از انجام بررسی پرداختند و پرسشنامه ها را با تسهیلگران بازبینی نمودند.

برنامه ی صبح روز سوم در وزارت بهداشت با آموزش روش اجرای عملیات میدانی در استان ها و وظایف ناظرین ستادی و رابطان دانشگاهی آغاز شد. سپس روش کنترل کیفی اجرای برنامه آموزش داده شد و سپس پرسشنامه های بررسی مصرف که در روز گذشته تکمیل شده بود جمع بندی گردید و اختتامیه انجام شد.

فهرست