برگزاری ” کارگاه هنری تفکر خلاقانه “

کارگاه های هنری با عنوان ” کارگاه تفکر خلاقانه “با هدف ایجاد انگیزه و فضایی پرنشاط با حضور همکاران گرامی، در دانشکده و انستیتو برگزار می گردد.

در همین راستا، کارگاه پته دوزی در تاریخ 9/7/1401 با حضور 12 نفر از همکاران آغاز گردید؛کارگاه به مدت 4 ماه به صورت مداوم، از مقدماتی تا پیشرفته شامل آموزش تئوری، طراحی، انواع دوخت ها و … در حدود 15 جلسه یک ساعته و یک روز در هفته، جهت حفظ روحیه و کارآفرینی برگزار شد.

فهرست