به مناسبت روز جهانی خیریه و نیکوکاری؛ 200 بسته لوازم التحریر برای کمک به دانش آموزان مناطق محروم تهیه و ارسال شد

خیریه

به مناسبت روز جهانی خیریه و نیکوکاری و به همت جمعی از دانشجویان دلسوز و پویای انستیتو و دانشکده علوم تعذیه و صنایع غذایی، 200 بسته لوازم التحریر برای کمک به دانش آموزان و کودکان مناطق محروم تهیه و ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، به مناسبت روز جهانی خیریه و نیکوکاری و به همت جمعی از دانشجویان دلسوز و پویای دانشکده، 200 بسته لوازم التحریر برای کمک به دانش آموزان و کودکان مناطق محروم تهیه و ارسال شد.

این فعالیت خیرخواهانه و خودجوش، اولین اقدام خیریه دانشجویی قاصدک است که از سوی دانشجویان عزیز هم زمان با شروع کرونا و با هدف کمک به دانش آموزان مناطق محروم انجام شد.

شایان ذکراست، به همت گروهی از کارکنان گرامی انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی و پی گیری موسسه نیکوکاری برگ کمک های نقدی و غیرنقدی شامل لوازم التحریر، کتاب های درسی و پوشاک برای دانش آموزان بی بضاعت انجام پذیرفته شد.

فهرست