به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی سالمندان

به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی سالمندان
توجه به بهبود سبک زندگی سالمندان
بر اساس تعریف سند ملی سالمندی، افراد دارای سن 60 سال و بالاتر، سالمند نامیده می شوند. جمعیت ایران نیز در حال حاضر در مرحله انتقال ساختار سنی از جوانی به سال‌خوردگی است. با رشد سریع سالمندی پیش بینی می شود نزدیک به یک ‌چهارم از جمعیت ایران در دهه‌ های آتی در این رده سنی قرار گیرند. بنابراین، توجه به بهبود سبک زندگی سالمندان یکی از الزامات سلامتی و کاهش هزینه های بهداشت و درمان در این گروه آسیب پذیر می‌باشد. وضع تغذیه (از جمله دریافت غذایی و فعالیت بدنی)، سلامت روان و کیفیت خواب از مهمترین اجزای سبک زندگی موثر بر سلامت سالمندان محسوب می شود.
طبق یافته های آخرین مطالعه ای که در انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی، با هدف تعیین وضعیت سبک زندگی سالمندان شهر تهران انجام شد، کیفیت و تنوع دریافت غذایی اکثر سالمندان نیاز به بهبود داشت و میانگین کفایت دریافت برخی مواد مغذی آن ها کمتر از مقدار توصیه شده بود و حدود یک سوم از سالمندان درمعرض خطر سوء تغذیه و حدود یک چهارم آنها در معرض افسردگی قرار داشتند و فراوانی ناامنی غذایی شدید در سالمند سنین بالاتر افزایش می یافت. این درحالیست که شایعترین مشکل از دیدگاه سالمندان، عدم اطمینان و نگرانی حاصل از وضعیت نامناسب اقتصادی بود که سایر جنبه های سبک زندگی مانند تغذیه، فعالیت بدنی و سلامت روان آنها را تحت تاثیر قرار می داد. به نظر می رسد برنامه ریزی و توجه مسئولان به برنامه های مداخله ای در جهت ارتقا سبک زندگی و از جمله تدوین سبد مطلوب غذایی متناسب با نیاز سالمندان و تهیه و توزیع سبد غذایی حمایتی برای سالمندان آسیب پذیر از نظر اقتصادی و اجتماعی مناسب باید در اولویت قرار گیرد.
به همت: دکترآرزو رضا زاده
عضو هیات علمی گروه تغذیه جامعه

فهرست