بیانیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای وصنایع غذایی کشور به مناسبت بسیج ملی تغذیه سالم، سال 1396

بیماریهای غیرواگیر روز به روز در سراسر جهان در حال افزایش هستند. و هر روز شمار زیادی از مردم دنیا در اثر ابتلا به انواع مختلف بیماریهای غیر واگیر سلامتی و جان خود را از دست داده و یا مبتلا به عوارضی می شوند که به ناچار باید تمام زندگی خود را با عوارض ناشی از آن سپری کنند.
در کنار همه عوامل خطر بروز بیماریهای غیرواگیر، تغذیه ناسالم نقش بسیار برجسته را ایفا می کند. تغذیه ناسالم زمینه ساز بسیاری از بیماریهای غیرواگیر است. و لذا با ارتقاء آگاهی و دانش تغذیه افراد جامعه می توان به الگوی غذایی سالم و مبتنی برمبانی علمی و به تبع آن سلامت و کاهش بار بیماری های غیر واگیر در جامعه دست یافت.
در همین راستا و با توجه به ضرورت فرهنگ سازی برای بهبود الگوی غذایی و سناساندن سبد مطلوب غذایی در همه زیر گروه های سنی و جنسی،‌ همه ساله برنامه بسیج ملی تغذیه سالم با رویکرد ارتقا فرهنگ و دانش تغذیه ای و آشنایی مردم با سبد مطلوب غذایی برگزار می شود. در سال جاری نیز این بسیج با هدف پیشگیری و کنترل چاقی با تغذیه سالم از 15 تا 30 دیماه در سراسر کشور برگزار می شود. همانگونه که ذکر شد امسال تمرکز بر پیشگیری و کنترل چاقی است. مشکلی که متاسفانه گریبانگیر افراد زیادی در سراسر دنیاست و افراد جامعه ایرانی نیز از این امر مستثنی نیستند. داده های برنامه ملی مراقبت غذا و تغذیه که از سال 1392 با هدف رصد وضعیت تغذیه کودکان و بزرگسالان ایرانی توسط انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی در کشور شروع شده است حاکی از این است که بیش از 65 درصد بزرگسالان ایرانی مبتلا به اضافه وزن و چاقی هستند و زنگ خطر مهم این است که شیوع اختلالات وزن درکودکان ایرانی در حال افزایش است و داده های برنامه ملی مراقبت انستیتو تغذیه و صنایع غذایی کشور بیانگر ابتلا به درجات مختلف چاقی و اضافه وزن در بیش از 20 درصد کودکان کشور است. این یافته ها هشدار جدی است که ما را برآن می دارد تا چاره ای برای پیشگیری از اضافه وزن و چاقی و ترویج الگوی غذایی صحیح در راستای کاهش بار بیماریهای غیر واگیر در کشور بیاندیشیم. توجه به این نکته مهم نیز لازم است که اضافه وزن و چاقی تنها سبب ایجاد بیماریهای غیر واگیر مانند بیماریهای قلبی- عروقی، دیابت،‌ پرفشاری خون و انواع سرطانها نیستند، بلکه می توانند علت مهمی برای افسردگی، کاهش ظرفیت کاری و در نتیجه کاهش کیفیت زندگی افراد باشند. انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور به عنوان مهمترین مرکز ملی غذا و تغذیه در کشور با رسالت شناسایی مشکلات تغذیه کشور و سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت رفع مشکلات تغذیه ای احاد جامعه بر اساس شواهد علمی متقن در راستای طرح تحول نظام سلامت فعالیتها و برنامه های ملی متعددی را برای توسعه سلامت مردم کشور عزیزمان در دست اجرا دارد که از جمله آنها می توان به برنامه های ملی این استیتو به شرح زیر اشاره کرد:
– برنامه ملی بررسی مصرف مواد غذایی خانوار ایرانی بمنظور شناسایی الگوی غذایی و سبد غذایی مطلوب جامعه ایرانی
– برنامه ملی پایش عوامل خطر تغذیه ای بیماری های غیر واگیر در مواد غذایی صنعتی و صنفی با هدف شناسایی عوامل خطر تغذیه ای در مواد غذایی و برنامه ریزی برای به حداقل رسانیدن این عوامل خطر
– برنامه ملی تعیین و به روز رسانی جدول ترکیبات مواد غذایی کشور با رویکرد شناسایی ترکیبات مغذی مواد غذایی جامعه ایرانی
– برنامه ملی مطالعه رژیم غذایی تام با هدف بررسی و مطالعه دریافت عوامل خطر آلاینده و عوامل مغذی در رژیم غذایی تام احاد جامعه ایرانی
– برنامه ملی تحلیل سیاست های غذا و تغذیه کشور در جهت مطالعه سیاستها، قوانین و مقررات و پیشنهاد اصلاح در سیاست ها در راستای تامین غذای سالم و سبد غذایی مطلوب در کشور
– برنامه ملی ترجمان دانش با هدف فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به خانواده ها با هدف بهبود الگوی غذایی سالم و پیامدهای تغذیه ناسالم
با این حال اصلاح الگوی تغذیه ای و ارتقاء سلامت غذا در جامعه مستلزم همکاری همه احاد جامعه و دستگاههای مسئول است لذا یک بسیج عمومی را در این خصوص می طلبد که بی شک یک بازوی اصلی آن خود مردم هستند و برنامه بسیج ملی تغذیه سالم در سال جاری نیز با این هدف برگزار می گردد.

فهرست