تاثیر ترکیب پروتئینی رژیم غذایی بر پیشگیری از نارسایی زودرس تخمدان

نارسایی زودرس تخمدان بر عملکرد و رفاه زنان و کیفیت زندگی آنها بسیار تاثیرگذار است. همچنین در این دوره، تغییرات تدریجی در متابولیسم استخوان رخ می‌دهد، در نتیجه خطر ابتلا به شکستگی‌هاي استخوانی افزایش می‌یابد. علاوه بر این در این دوران کاهش استروژن منجر به بروز بیماری‌هاي قلبی و عروقی بعد از دوران یائسگی می‌شود. در پژوهشی که در انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور به منظور تعیین اثر رژیم پرپروتئین حیوانی، پرپروتئین گیاهی و مخلوطی از آن‌ها بر فرایند پیرشدگی تخمدان در افراد در معرض خطر نارسایی زودرس تخمدان در محدوده سنی 20 تا 40 سال انجام شد، مشخص شد که نسبت‌های پروتئینی مختلف رژیم غذایی در تنظیم سطح هورمونی زنان دچار اختلال قاعدگی موثر هستند، ولی استفاده از الگوی پروتئینی ترکیبی در رژیم غذایی (15 درصد پروتئین حیوانی و 10 درصد پروتئین گیاهی) اثر بهتری در پیشگیری از نارسایی زودرس تخمدان دارد.

فهرست