روند تاسیس

در تاریخ 1340/8/27، بر اساس تصویب نامه قانونی هیئت وزیران به شماره 13698/15، “انستیتو خواربار و تغذیه ایران” و آموزشگاه عالی وابسته به آن بصورت سازمانی مستقل مرتبط با وزارت بهداری وقت تأسیس شد. هدف اساسی از تأسیس این انستیتو، تعیین خط مشی کلی تغذیه کشور بر پایه بررسیها و تحقیقات بود. سپس در سال 1355، مجلس شورای ملی سابق، قانون تشکیل “انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران” را از تصویب گذراند و در نتیجه، قانون اجازه تأسیس “انستیتو خواربار و تغذیه ایران” لغو و انستیتوی جدید جایگزین آن شد. تا سال 1365 انستیتو وابسته به وزارت بهداری سابق بود و پس از آن همزمان با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی پیوست. سرانجام مطابق با تحولات و پیشرفتهای جهانی و تغییر نگرش پژوهشی، بموجب مصوبه مورخ 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در تاریخ 1370/8/21، سازمان جدیدی بنام “انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور” بصورت مؤسسه‌ای علمی و تحقیقاتی دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تأسیس شد. به موجب این مصوبه انستیتو بار دیگر موقعیت رسمی خود را به عنوان یک انستیتوی ملی با استقلال حقوقی و مالی بازیافت. این مؤسسه دارای یک بازوی آموزشی تحت عنوان دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی است.

روسای پیشین انستیتو

 

اسامی روسای انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

 

نام و نام خانوادگی تخصص مدت ریاست
دکتر حبیب الله هدایت دکترای زنان و زایمان (مدت ریاست 1340 الی 1355 )
دکتر حسین قاسمی دکترای داروسازی (مدت ریاست 1355 الی 1357 )
دکتر مصباح الدین بلاغی دکترای بیوشیمی تغذیه (مدت ریاست 1357 الی 1359 )
دکتر سیدجمال الدین باستانی دکترای عمومی (مدت ریاست 1359 الی 1364 )
دکتر عظیم اکبرزاده دکترای بیوشیمی (مدت ریاست 1364 الی 1365 )
دکتر محمدرضا حساس دکترای شیمی مواد غذایی (مدت ریاست 1365 الی 1369 )
دکتر سید مسعود کیمیاگر دکترای علوم تغذیه (مدت ریاست 1370 الی 1377 )
دکتر ناصر کلانتری دکترای اطفال (مدت ریاست 1377 الی 1384 )
دکتر احمد رضا درستی مطلق دکترای علوم تغذیه (مدت ریاست 1384 الی 1388 )
دکتر محمد حسین عزیزی دکترای علوم و صنایع غذایی (مدت ریاست 1388 الی 1389)
دکتر مجید حاجی فرجی دکترای علوم تغذیه  (مدت ریاست 1389 الی 1394)
دکتر هدایت حسینی دکترای بهداشت وایمنی مواد غذایی (مدت ریاست 1394 الی 1398)
دگتر جلال الدین میرزای رزاز دکترای علوم تغذیه (مدت ریاست 1398  الی  1399)
دکتر امیرمحمد مرتضویان دکترای علوم و صنایع غذایی (مدت ریاست 1399 تاکنون)

 

عکس های قدیم انستیتو

فهرست