روند تاسیس

در تاریخ 1340/8/27، بر اساس تصویب نامه قانونی هیئت وزیران به شماره 13698/15، “انستیتو خواربار و تغذیه ایران” و آموزشگاه عالی وابسته به آن بصورت سازمانی مستقل مرتبط با وزارت بهداری وقت تأسیس شد. هدف اساسی از تأسیس این انستیتو، تعیین خط مشی کلی تغذیه کشور بر پایه بررسیها و تحقیقات بود. سپس در سال 1355، مجلس شورای ملی سابق، قانون تشکیل “انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران” را از تصویب گذراند و در نتیجه، قانون اجازه تأسیس “انستیتو خواربار و تغذیه ایران” لغو و انستیتوی جدید جایگزین آن شد. تا سال 1365 انستیتو وابسته به وزارت بهداری سابق بود و پس از آن همزمان با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی پیوست. سرانجام مطابق با تحولات و پیشرفتهای جهانی و تغییر نگرش پژوهشی، بموجب مصوبه مورخ 1370/8/14 مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در تاریخ 1370/8/21، سازمان جدیدی بنام “انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور” بصورت مؤسسه‌ای علمی و تحقیقاتی دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تأسیس شد. به موجب این مصوبه انستیتو بار دیگر موقعیت رسمی خود را به عنوان یک انستیتوی ملی با استقلال حقوقی و مالی بازیافت. این مؤسسه دارای یک بازوی آموزشی تحت عنوان دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی است.

روسای پیشین انستیتو

 

 

لیست اسامی روسای انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

نام و نام خانوادگی

تخصص

مدت ریاست

دکتر حبیب الله هدایت متخصص زنان و زایمان   1340 الی 1355
دکتر حسین قاسمی دکترای داروسازی  1355 الی 1357
دکتر مصباح الدین بلاغی دکترای بیوشیمی تغذیه  1357 الی 1359
دکتر سیدجمال الدین باستانی پزشک عمومی  1359 الی 1364
دکتر عظیم اکبرزاده دکترای بیوشیمی   1364 الی 1365
دکتر محمدرضا حساس دکترای شیمی مواد غذایی  1365 الی 1369
دکتر سید مسعود کیمیاگر دکترای علوم تغذیه 1370 الی 1377
دکتر ناصر کلانتری متخصص اطفال 1377 الی 1384
دکتر احمد رضا درستی مطلق دکترای علوم تغذیه   1384 الی 1388
دکتر محمد حسین عزیزی دکترای علوم و صنایع غذایی  1388 الی 1389
دکتر مجید حاجی فرجی دکترای علوم تغذیه  1389 الی 1394
دکتر هدایت حسینی دکترای بهداشت و ایمنی مواد غذایی  1394 الی 1398

دکتر جلال الدین میرزای رزاز

دکترای علوم تغذیه  1398  الی  1399

 

عکس های قدیم انستیتو

فهرست