تاریخ امتحانات میان ترم نیمسال اول 98-97

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند امتحانات میان ترم نیمسال اول 98-97 از تاریخ97/8/19 آغاز و تا 97/9/5 ادامه خواهد داشت.

دانشجویان می توانند امتحانات دروس یک واحدی پایان ترم و حذفی بخش از دروس چند واحدیی را با هماهنگی آموزش در زمان اعلام شده برگزار کنند.

فهرست