تاریخ و برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 97-96

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند امتحانات نیمسال دوم 97-96 از تاریخ 97/3/27 آغاز شده و تا تاریخ 97/4/16 ادامه خواهد داشت.
به همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت امتحان برای کلیه دانشجویان الزامی است.

برنامه امتحانات نیمسال دوم97-96

فهرست