تامین زیر ساخت مجازی برای تشکیل کلاسهای ترکیبی

تامین زیر ساخت مجازی برای تشکیل کلاسهای ترکیبی

با توجه به تاکید مقام محترم وزارت بهداشت مبنی بر برگزاری کلاس های حضوری در مقاطع دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی (بالاخص در خصوص دانشجویان ساکن تهران)، دانشکده علوم تغذیه برای برگزاری کلاس های ترکیبی، زیرساخت لازم را فراهم کرده است و در حال حاضر، علاوه بر برگزاری کلاس های مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد به صورت حضوری، بخش اعظم کلاس های مقاطع کارشناسی نیز بصورت ترکیبی (حضوری – مجازی) در حال برگزاری است.

در نیمسال جاری، 17 دوره کلاس آزمایشگاهی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی مقطع کارشناسی شامل دروس فیزیک عمومی، شیمی عمومی، شیمی آلی، میکروب عمومی و میکروب مواد غذایی، تجزیه مواد غذایی، کنترل کیفی مواد غذایی و بیوشیمی و 6 دوره کلاس آزمایشگاهی برای دانشجویان رشته علوم تغذیه مقطع کارشناسی شامل دروس بیوشیمی پایه، بیوشیمی متابولیسم و شیمی و تجزیه مواد غذایی برنامه ریزی شده است و تا پایان نیمسال، برگزار می شود.

 

فهرست