تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید98-97

آغز ماه مهر و بهار علم و دانش را به جامعه دانشگاهی، اساتید محترم و دانشجویان گرامی به ویژه دانشجویانی که به تازگی به جمع این خانواده بزرگ اضافه شده اند تبریک می گوییم. همه ساله با شروع ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، حرکت دوباره و پرانرژی در مسیر پیشرفت علمی و توسعه پایدار و رشد و تعالی در جامعه اسلامی آغاز می شود و در این میان دانشگاه بهترین فرصت برای آموختن، زندگی بهتر و مهیا شدن برای ورود به عرصه خدمت است.

امید است با یاری خداوند متعال بتوان انسانهایی با اخلاق، با ایمان، متعهد و متخصص تحویل ایران عزیز کرد.

با آرزوی موفقیت 

فهرست