تبریک و خیر مقدم انجمن اسلامی دانشجویان 1348

انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸ دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی شهید بهشتی قبولی نودانشجویان ورودی ۱۴۰۰ در این دانشکده را به تمامی این دانشجویان و خانواده های محترم ایشان تبریک عرض می نماید و از خداوند متعال برای ایشان رشد و موفقیت در مسیر تحصیلی و سلامتی و سعادت در تمامی مراحل زندگی مسئلت می نماید.

 

محمدحسن ملک زاده

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸

دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی شهید بهشتی

فهرست