تحلیل نظام غذا و تغذیه: مفاهیم، رویکردها و چالش ها

چهارمین تریبون بحث غذا و تغذیه با عنوان  “تحلیل نظام غذا و تغذیه: مفاهیم، رویکردها و چالش ها” در روز چهارشنبه 29 خرداد 1398 در محل انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار می گردد. زیر محورهای این نشست به شرح زیر خواهد بود:

  • مفاهیم، کاربردها و روش های اندازه گیری نظام غذا و تغذیه(تجارب موفق در دنیا و ایران)
  • زیر نظام تولید
  • زیرنظام فراوری و عرضه
  • زیرنظام مصرف
  • زیرنظام سلامت
  • مسائل زیرنظام های نظام غذا و تغذیه در ایران و بازتاب های آن در سلامت
  • راهکارها و اولویت های پژوهشی

از همه محققان، دانش پژوهان و اساتید علاقمند دعوت می شود تا در این نشست حضور به هم رسانند. شرکت در این نشست رایگان و برای عموم آزاد است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با پست الکترونیک tribune4.1398@gmail.com مکاتبه فرمایید.

فهرست