تریبون بحث غذا و تغذیه

سومین تریبون بحث غذا و تغذیه در روز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه ۹۷ در محل انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار می گردد.

عنوان این نشست پس از مشورت با صاحب نظران، “تغذیه و توسعه پایدار با تاکید بر نقش زنان و سمن ها” پیشنهاد شده است.

بدینوسیله از شما دعوت می شود تا مقالات خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال بفرمایید:

Tribune3.1397@gmail.com

جزییات بیشتر در مورد نشست در اطلاعیه های آتی به اطلاع شما خواهد رسید.

فهرست