تزریق اولین دوز واکسن کرونا در انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

به گزارش روابط عمومی انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی در این مراسم که در تاریخ 2/3/1400 برگزار شد،

دکتر سید امیر محمد مرتضویان رئیس انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی ضمن تشکر از کلیه دست اندرکاران اجرایی و شورای صنفی دانشجویان، عنوان کرد: در حال پیگیری دریافت واکسن برای کلیه دانشجویان و همکاران هستیم و در اولین فرصت اطلاع رسانی لازم انجام می شود.

فهرست