تصویب طرح ” Total diet study, TDS”

تعیین میزان فلزات سنگین (سرب، کادمیم) و مواد مغذی (آهن، روی و کلسیم) کل رژیم و خطرات مزمن دریافت آنها در قالب طرحTDS ، شهریور ماه 1396 در شورای پژوهشی انستیتو تغذیه تصویب گردید. آلاينده ها و سموم شيميايي موجود در مواد غذايي بر سلامت انسان اثرات نامطلوب داشته و مي توانند منجر به ناهنجاري هاي زمان تولد، اختلال در عملکرد کلیه و کبد، ناتوانی جنسی، اختلال در سیستم ایمنی، بیماری های قلبی، فراموشی و انواع سرطان ها شوند. امروزه، ایمنی مواد غذایی یکی از مهمترین مسائل برای دولت ها، صنایع غذایی و مصرف کنندگان در دنیا است. مطالعه مخاطرات رژیم کل (Total diet study, TDS) یکی از ابزارهای مهم برای پایش میزان آفت‌کش ها، فلزات ‌سنگین( مانند ‌سرب، نیکل، آرسنیک ‌و‌‌کادمیم)، مایکوتوکسین‌ها (مانند اکراتوکسین A و( Zearalenone یا مواد‌مغذی در رژیم کل، تخمین مواجهه رژیمی و ارزیابی مخاطرات ناشی از آن بر سلامت عمومی است. در این بررسی نمونه مواد غذایی از گروه های مختلف غذایی که معرف میانگین رژیم غذایی کل باشند شناسایی شده و برای آزمون شیمیایی آماده خواهند شد. اجرای TDS می تواند اطلاعات جامعی را در زمینه کیفیت تغذیه ای و ترکیب رژیم های غذایی برای زیر گروه های مختلف جمعیتی در اختیار برنامه ریزان و سیاست گزاران قرار دهد. همچنین، این مطالعات می توانند تغییر در روند هر یک از ترکیبات شیمیایی را در طول زمان نشان دهند و یا آلاینده ها را  آشکار سازند .در حال حاضر کشورهای زیادی در سطح دنیا TDS را انجام می دهند. اما هنوز در کشور ایران چنین مطالعه ای انجام نشده است. این بررسی با مطالعه مخاطرات رژیم کل به منظور ارزیابی کفایت دریافت ریز مغذی ها ( آهن، روی) و مواجهه رژیمی با فلزات سنگین( سرب و کادمیم) در 22 منطقخ شهرداری تهران صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر، نتایج حاصل از این طرح می‌تواند در مشارکت ایران در سیستم پایش محیط زیست (GEMS) نقش موثری را ایفا کند.

فهرست