تغییر رفتار جامعه درخصوص تغذیه یک ضرورت است

 

 

تغییر رفتاری جامعه ایرانی درخصوص تغذیه یک ضرورت و ترکیب غذایی نامناسب و نیز فعالیت فیزیکی کم افراد موجب افزایش ریسک ابتلا به بیمارهای غیر واگیر مانند فشار خون، سرطان، دیابت و چاقی می شود که درایران شیوع بالایی دارد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دکتر میرزای رزاز که در جمع مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیته اجرایی کمپین تغذیه سالم سخن می گفت افزود: یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده چنین الگوی بیماری در جامعه مجموعه عادات و فرهنگ غذایی تغذیه افراد جامعه است.

وی تصریح کرد: مجموعه عواملی که این بستر را می سازد از فرهنگ و آداب و سنن هر جامعه گرفته شده است که خود تحت تاثیر وضعیت جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و آگاهی ها تغذیه ای در افراد جامعه می باشد.

رئیس انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی با اشاره به طراحی و آماده سازی کمپین تغذیه سالم گفت: با اتفاقی که در وزارت بهداشت و درمان افتاد و با تفکر جدید که در سیستم وزارتخانه حاکم شده است مبنی بر اینکه پیشگیری را مقدم بر درمان می دانند ما سعی کرده ایم با توجه به اهمیت بحث تغذیه اهتمام جدی به موضوع آموزش تغذیه داشته باشیم.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: چارت انستیتو بعد از 60 سال قدمت اصلاح شد و دست ما برای تنوع خدماتی که ارائه می دهیم بازتر شده است.

وی در ادامه افزود انستیتو از سال 38 تاسیس شد و اساسنامه آن در مجلس قبل از انقلاب بعنوان قانون تصویب شد و بعد از انقلاب مجدداً در سال 70 در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شده است.

دکتر میرزای رزاز گفت: یکی از موارد بسیار مهمی که در تاسیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای که بسیار بر آن تاکید شده است بحث آموزش همگانی است که متاسفانه ما در دو و سه دهه گذشته نسبت به این امر مغفول مانده ایم.

وی اظهار و امیدواری کرد: با اجرای این کمپین نسبت به جبران عقب ماندگی ها در این زمینه گام های اساسی برداشته شود.

فهرست