تقويم دانشگاهي نيمسال اول – سال تحصيلي 97-96

 

تقويم دانشگاهي نيمسال اول – سال تحصيلي 97-96

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

مراجعه برای ثبت نام در آزمایشگاه دانشجویان:

سه­ شنبه  ,  21 شهریور96: دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم و صنایع غذایی دوره روزانه و بین الملل

چهار­شنبه  , 22 شهریور96: دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم تغذیه دوره روزانه و بین الملل

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

دانشجويان گرامي از روز شنبه 18 شهریور 96 تا جمعه 24 شهریور96 مي توانند با مراجعه به آدرس:

Medical.sbmu.ac.ir  و  sbu.ac.ir  

اقدام به انتخاب واحد نمایند.

 

ساعات مراجعه به استاد راهنما و اداره آموزش:

            صبح ها 12-8،   بعد از ظهرها 15-13 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————

ب) شروع كلاسها: روز شنبه 25 شهریور 96 است.

ج) حذف و اضافه: براي 2 درس روزهاي  سه­ شنبه 18 مهر و چهارشنبه 19 مهر 96 است.

د) حذف اضطراري(تكدرس): براي يك درس صـرفا” تئوري روزهاي سه شنبه 21 آذر و چهارشنبه 22 آذر 96 است                                                                   

        تاریخ ثبت نام وانتخاب واحد ورودیهای مهر96 متعاقبا” اعلام خواهد شد  .                                                          

فهرست