تقویم دانشگاهی نیمسال دوم

بسمه تعالی

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم
سال تحصیلی ۹۶-۹۵

الف) انتخاب واحد:
سه شنبه ۵ بهمن ۹۵: کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم و صنایع غذایی دوره روزانه و بین الملل – ورودی های جدید نیمسال بهمن ۹۵  –   (۹۵۲)
چهارشنبه ۶ بهمن ۹۵: کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم تغذیه دوره روزانه و بین الملل  – ورودی های جدید نیمسال بهمن ۹۵   –   (۹۵۲)

دانشجویان گرامی از روز شنبه ۲ بهمن ۹۵ تا چهارشنبه ۶ بهمن ۹۵ می توانند با مراجعه به آدرس: Medical.sbmu.ac.ir و sbu.ac.ir اقدام به انتخاب واحد نمایند.

در صورتیکه دانشجویان انتخاب واحد خود را در موعد مقرر انجام ندهند، دانشجوی انصرافی محسوب می شوند.

ساعات مراجعه به استاد راهنما و اداره آموزش:
صبح ها ۱۲-۸،   بعد از ظهرها ۱۵-۱۳

ب) شروع کلاسها: روز شنبه ۹ بهمن۹۵ است.
ج) حذف و اضافه: برای ۲ درس روزهای  سه شنبه ۳ اسفند و چهارشنبه ۴ اسفند ۹۵ است.
د) حذف اضطراری(تکدرس): برای یک درس صـرفا” تئوری روزهای دوشـنبه ۱۸ اردیبهشت و سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۶ است.

آموزش دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
آذرماه ۹۵

فهرست