تقویم دانشگاهی

بسمه تعالي

تقويم دانشگاهي نيمسال دوم
سال تحصيلي 97-96

الف) انتخاب واحد:
سه شنبه 10 بهمن 96: کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم و صنایع غذایی , بهداشت و ایمنی مواد غذایی دوره روزانه و بین الملل و ورودی های جدید نیمسال بهمن 96
چهار شنبه 11 بهمن 96: کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم تغذیه و سیاست های غذا و تغذیه دوره روزانه و بین الملل و ورودی های جدید نیمسال بهمن 96

دانشجويان گرامي از روز شنبه 7 بهمن 96 تا جمعه 13 بهمن 96 مي توانند با مراجعه به آدرس:
Medical.sbmu.ac.ir و sbmu.ac.ir
اقدام به انتخاب واحد نمایند.
در صورتیکه دانشجویان انتخاب واحد خود را در موعد مقرر انجام ندهند، دانشجوی انصرافی محسوب می شوند.

ساعات مراجعه به استاد راهنما و اداره آموزش:
صبح ها 12-8، بعد از ظهرها 15-13

ب) شروع كلاسها: روز شنبه 14 بهمن96 است.
ج) حذف و اضافه: براي 2 درس روزهاي سه شنبه 8 اسفند و چهارشنبه 9 اسفند 96 است.
د) حذف اضطراري(تكدرس): براي يك درس ” تئوري یا عملی” روزهاي سه شـنبه 18 اردیبهشت و چهارشنبه 19 اردیبهشت 97 است.

آموزش دانشكده علوم تغذیه و صنایع غذایی
آذرماه 96

فهرست