تمدید مهلت مزایده اجاره ملک

پیرو برگزاری مزایده جهت اجاره مکان آشپزخانه انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور مهلت شرکت در مزایده فوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ تمدید میگردد.

مقتضی است در صورت نیاز جهت توضیحات بیشتر با شماره 22357485 (خانم غفاری) تماس حاصل فرمایید.

فهرست