تودیع و معارفه معاون آموزشی دانشکده

جلسه تودیع معاون آموزشی دانشکده و معارفه سرپرست جدید این معاونت در تاریخ 18 دی ماه با حضور اعضای هیات رئیسه در محل دفتر ریاست برگزار شد.

در این جلسه ضمن تشکر از زحمات و تلاش های دکتر مهدی فرهودی، طی حکمی از سوی ریاست انستیتو و دانشکده، خانم دکتر کتایون پورولی به سرپرستی معاونت آموزشی دانشکده منصوب شد.

فهرست