تودیع و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع

جلسه تکریم معاون توسعه مدیریت و منابع سابق و معارفه سرپرست جدید این معاونت با حضور اعضاء هیئت رییسه مورخ شنبه 1 مرداد ماه 1401 در دفتر ریاست انستیتو و دانشکده برگزار شد

در این جلسه دکتر سید امیر محمد مرتضویان ضمن تشکر از زحمات دکتر مهرداد محمدی، حکم سرپرستی توسعه مدیریت و منابع را به دکتر عبدالصمد عابدی ابلاغ نمودند و برای هر دو عزیز، آرزوی موفقیت و سعادت کردند.

فهرست