جلسه تقدیر از دست اندرکاران همایش”تغذیه و دیابت”

جلسه ارایه گزارش چگونگی انجام کار و تقدیر از دست اندرکاران همایش “تغذیه و دیابت” با حضور ریاست محترم انستیتو و دانشکده برگزار شد. در این جلسه از زحمات پرسنل روابط عمومی، واحد ترجمان دانش، مرکز مشاوره تغذیه و رژیم درمانی انستیتو با اهدای لوح و تندیس قدردانی شد.

در همایش یکروزه که به همت انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با مشارکت اداره سلامت شهرداری تهران، انجمن دیابت ایران و شرکت های دارویی فعال در حوزه دیابت برگزار شد، 350 نفر از مدیران و رابطان خانه های سلامت مناطق 22 گانه شهرداری تهران و بیماران مبتلا به دیابت مرکز مشاوره تغذیه و رژیم درمانی انستیتو حضور داشتند.

این همایش با هدف آگاهی رسانی و آموزش تغذیه در پیشگیری و کنترل بیماری دیابت و تشخیص زود هنگام بیماری برگزار و خدمات زیر به شرکت کنندگان ارایه شد:

برپایی میز خدمت، مشاوره پزشکی، گرفتن فشار خون، مشاوره تغذیه، غربالگری قند خون و تعیین BMI

فهرست