جلسه تودیع و معارفه مسئول حراست

جلسه تکریم و معارفه مسئول حراست انستیتو و دانشکده مورخ شنبه 14 آبان ماه ۱۴۰۱ در دفتر ریاست انستیتو و دانشکده برگزار شد.

در این جلسه دکتر سید امیر محمد مرتضویان ضمن تشکر از زحمات آقای محمد حسن تبرایی، حکم مسئولیت حوزه مربوطه را به آقای مهدی کشاورز ابلاغ نمودند و برای ایشان آرزوی موفقیت و سعادت کردند.

فهرست