جلسه دفاع آنلاین سحر نوروزبیگی برگزار شد

 

جلسه دفاع آنلاین خانم سحر نوروزبیگی در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان “بررسی تاثیر استفاده از انواع جاذب های اکسیژن در خواص کیفی ماست بیفیدوس طی نگهداری یخچالی” در تاریخ 24/3/99 در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، سحر نوروزبیگی در درباره تحقیق خود گفت: پروبیوتیک ها میکروب ارگانیسم های زنده ای هستند که  با توجه به گونه های میکروبی برای سلامت همچون خواص سرطان زا، خواص سیستم ایمنی، کاهش کلسترول، افزایش ارزش غذایی و بهبود عملکرد رفتار است.

وی افزود: در بخش خواص سلامت پروبیوتیک ها، برای اینکه باکتری های پروبیوتیک ها بتوانند اثربخشی خود را ارایه دهند، بر روند فرایند تولید نیز تاثیرگذار هستند.

وی گفت: استفاده از اکسیژن در پروبیوتیک ها و صنعت و همچنین بررسی جاذب های اکسیژن وسایر جاذب ها ی فرآورده های غیرلبنی بر سایر گونه ها و پرو بیوتیک ها نیز در تحقیق “بررسی تاثیر استفاده از انواع جاذب های اکسیژن در خواص کیفی ماست بیفیدوس طی نگهداری یخچالی “پیشنهاد می شود.

فهرست