جلسه دیدار اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی با دکتر فرهودی معاون آموزش

 

 

جلسه دیدار اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی با دکتر فرهودی معاون آموزش و خانم کبیریان مدیرآموزش در تاريخ ۲۲ تیرماه برگزار شد. در این جلسه موضوعات و موارد زیر مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت: ۱-زمان شروع دروس عملى و آزمايشگاه ها، با توجه به اولويت مقاطع آموزشی در قالب کارگاه از شهریورماه ۲- ارزیابی دقيق تر نحوه عملکرد اساتید(كيفيت برگزاري کلاس های آنلاین ،استفاده از سامانه نوید و امتحانات پاياني) ۳- تقدير از اساتيد منتخب دانشجويان ٤-تلاش براي برگزاري كارگاه های رفع اشكال برای دروس تخصصی رشته های علوم تغذیه و صنایع غذایی

فهرست