جلسه شورای همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی شریف و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد

جلسه شورای همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی شریف و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با حضور دکتر حمیدرضا ربیعی رییس و موسس مرکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف، دکتر جلال الدین میرزای رزاز، دکتر مرتضی عبداللهی معاون پژوهشی، دکتر ناصرکلانتری مدیرتغذیه جامعه دانشکده تغذیه دانشگاه شهید بهشتی و دکتر مرجان عجمی مسئول ترجمان دانش همگانی تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دکتر ربیعی ضمن استقبال از برگزاری این جلسه و شورای همکاری مشترک بین دانشگاه صنعت شریف و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، تغذیه، اهمیت گردآوری، ذخیره، تحلیل و کاربرد داده های حجیم در دنیای امروز را تشریح کردند و همچنین اظهار داشتند که دانشگاه صنعتی شریف از زیرساخت های لازم را برای تاسیس چنین دیتایی در حوزه غذا و تغذیه برخوردار است.

وی گفت: در راه اندازی مدیریت Data Centre اصول مهم کیفیت ذخیره سازی، امنیت و محرمانه ماندن داده ها، دسترسی نظام مند، ساده سازمان ها و مردم این داده ها از اهمیت برخوردار است.

گفتنی است، مقرر شد تا نمایندگانی از سوی دانشگاه صنعتی شریف و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، راه اندازی این Data Centre را پی گیری کنند و در اسرع وقت انجام شود.

در ادامه دکتر میرزای رزاز رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با بیان اینکه امنیت کشور وابسته به غذا و تغذیه و اولین خواسته مردم غذا است، بیان داشت: ما در انستیتو با کیفیت ترین داده ها را در خصوص مصرف غذای مردم داریم و بررسی الگوی مصرف غذای مردم کشور کاری است که در انستیتو در حال  اتمام است.

وی افزود: از داده هایی که در خصوص عوامل خطر تغذیه غذاهای صنعتی است و سلامت کودکان زیر 5 سال برخوردار هستیم و جدول ترکیبات موادغذایی در انستیتو تهیه شده است و همچنین داده هایی در خصوص سبد مطلوب مواد غذایی داریم.

شایان ذکر است، هدف از برگزاری این جلسه ، راه اندازیData Centre در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور بود که این مسئله می تواند برای Marketing Research و اطلاع رسانی در حوزه سلامت مفید و مطلوب باشد و برای اولین بار قرار است در کشور چنین کاری در حیطه غذا و تغذیه مردم انجام شود.

براساس این گزارش، با توجه به اینکه امکان جمع آوری داده های مطالعات، داده های سامانه سیب و استفاده از داده های سایر دانشگاه ها وجود دارد، تجمیع این داده ها به ما کمک می کند تا بتوانیم گزارشی را تهیه و وضعیت آینده را پیش بینی کنیم که در نهایت آینده پژوهی مطرح می شود تا بتوانیم برای آینده سیاست گذاری کنیم و براساس داده های موجود و خروجی گرفتن از داده های موجود ، سیاستگذاری و برنامه ریزی برای آینده کشور انجام بدهیم.

فهرست