جلسه مشترک انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با شورای سیاستگذاری سلامت برگزار شد

جلسه مشترک انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با شورای سیاستگذاری سلامت با حضور دکتر جلال الدین میرزای رزاز رییس انستیتو، دکتر محمدمهدی قاسمی مدیر شبکه سلامت، دکتر مرتضی عبداللهی معاون پژوهشی و دکتر مرجان عجمی مسئول ترجمان دانش همگانی تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دکتر جلال الدین میرزای رزاز در جلسه مشترک انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با شورای سیاستگذاری سلامت گفت: آموزش همگانی یکی از بحث های مهم که در قانون 138 ابلاغ شده قبل از انقلاب در فعالیت های انستیتو تحقیقات تغذیه ای و دانشکده تغذیه بوده است که قبل از کرونا بر روی آن تمرکز کردیم. و بعد از اجرای کمپین فشار خون که توسط دکتر نمکی وزیر بهداشت و درمان و همکارانشان، کمپین تغذیه سالم را طراحی کردیم.

وی افزود: طراحی کمپین تغذیه سالم طی 4 ماه به طور فشرده انجام شد که هم اکنون در حال عرضه است و می توانیم دنبال کنیم. البته این کمپین که به دفتر وزیر بهداشت و درمان نیز رسیده است.

رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، آموزش همگانی تغذیه را یکی از آموزش های اصلی و اساسی دانست که با کمک صدا و سیما انجام شود.

دکتر رزاز بیان داشت درنظر داریم در شرایط کرونا دست یاری دهیم و حوزه غذا و تغذیه را جدی بگیریم. به طوری که رسالت سازمانی خود را که در اساسنامه آمده است، با صدا و سیما در حوزه آموزش همگانی تغذیه توافقنامه اجرای کمپین تغذیه سالم را منعقد کنیم.

رییس انجمن تغذیه ایران با بیان اینکه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور به عنوان نهادی که قطب اصلی کشور است، اظهار کرد: ما قوی ترین نهاد هستیم و این آمادگی را داریم تا بحث تولید محتوا و برنامه های حضوری بخش غذا و تغذیه را ضمن حفظ چارچوب ها و برنامه هایی که در اولویت است، واگذار کنیم و بتوانیم به عنوان مشاور در خدمت حوزه سیاستگذاری سلامت صدا و سیما قرار داشته باشیم.

دکتر رزاز در ادامه گفت: درنظر داریم برنامه هایی داشته باشیم که هزینه هنگفتی برای صدا و سیما نداشته باشد و کمپین هایی جهت بازدید مخاطبان از محصولات سلامت محور یا صنایع لبنی را داشته باشیم. این قابلیت را داریم که در حوزه غذا و تغذیه برنامه های متفاوتی را با حضور اسپانسرهایی که خودمان جذب می کنیم، داشته باشیم.

وی تهیه پیش نویس در راستای تعیین اولویت های سال 99  را پیشنهاد کرد تا  به تقویم اجرایی برسیم.

دکتر رزاز افزود: بنده فکر می کنم با برنامه های مناسبتی در شبکه سلامت بتوانیم پیش نویس ها را با درنظر گرفتن اولویت ها بتوانیم به صدا و سیما و شورای سیاستگذاری سلامت ارایه دهیم و در نهایت به اجرا برسانیم.

در ادامه جلسه مشترک انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با شورای سیاستگذاری سلامت محمدمهدی قاسمی رییس شیکه سلامت گفت: سیاستگذاری سلامت کار آسانی نیست و البته  تبعات به دنبال دارد. اما اگر بر روی آن خوب کار شود، مردم بیشتر جلب آن می شوند و در صورت کوتاهی دچار عذاب وجدان می شویم.

وی بیان کرد: در شورای سیاستگذاری سلامت باید اولویت ها تعیین شود که البته تغذیه از اولویت اصلی ما است و مردم انتظار دارند که بدانند چه نوع تغذیه ای برای آن ها مفید یا مضر است.

قاسمی افزود: در حال حاضر یک طرح صنایع غذایی در شورای سیاستگذاری سلامت داریم که  مردم چه رفتاری با صنایع غذایی دارند و یادمان باشد هر خانه یک پایگاه سلامت که توسط  وزارت بهداشت و درمان انجام شده را نباید فراموش کنیم.

همچنین دکتر مرتضی عبداللهی معاون پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، گفت: این مرکز کانونی  برای تمام متخصصین رشته غذا و تغذیه است و ممکن است یکنفر در دانشگاه مشهد در یک رشته خاص تغذیه استاد باشد اما همان افراد در فراخوان تغذیه ای انستیتو حضور پیدا کنند. چون که این مرکز متعلق به مورد دیگری جز غذا و تغذیه نیست که ما  به عنوان اعضای هیات علمیه سعی کردیم موقعیت را به شکلی قرار دهیم تا  افرادی که در جای دیگر فعالیت می کنند، به راحتی رفت و آمد داشته باشند.

وی  با اشاره به اینکه ما طبق قانون اساسنامه هدایت و راهبری تحقیقات غذا و تغذیه به عهده انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور است، گفت:  ما این آمادگی را داریم تا حضور متخصصانی که در حوزه غذا و تغذیه ضروری است را در کشور شناسایی کنیم و در برنامه های سلامت تلویزیون حضور پیدا کنند.

وی افزود: این آمادگی را  برای هماهنگی با کارشناسان جهت حضور در شبکه سلامت حتی برای یک ساعت داریم . چون که این برنامه کمک می کند تا ما در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور حرکتی داشته باشیم و یک مسولیت مشخص در تلویزیون در ارتباط با مردم داشته باشیم و در صورتی که بتوانیم در این زمینه موفق باشیم، بتوانیم همکاری های خود را با توجه به سیاست ها و ضوابط صدا و سیما در زمینه غذا و تغذیه گسترش بدهیم.

در ادامه دکتر مرجان عجمی مسول ترجمان آموزش همگانی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در جلسه مشترک این مرکز با شورای سیاستگذاری سلامت گفت: در بخش ترجمان آموزش همگانی درنظر داریم تا حوزه آکادمیک و مخاطب را اجرا کنیم چون که امکان دارد مخاطب ما مردم و افراد علمی باشند و پیام های ما را سیاستگذاری کنند. در این صورتی می توانیم براساس نیازهای مردم، طرح های تحقیقاتی طراحی کنیم و پیام آن را به گوش سیاستگذار برسانیم که در این راستا سیاستگذاری کند.

وی افزود: رسانه و صدا و سیما  می تواند در این مورد به ما کمک کند. ما در فاز اول کار خود اعتقاد داریم که رسانه و تلویزیون به عنوان یک آینه تمام افکار عمومی می تواند با جلب مخاطبین خود انگیزه سازی و نفوذ کند.

دکتر عجمی ادامه داد: شبکه سلامت شاید نسبت به شبکه های دیگر کم رنگ تر است ما باید با برنامه ریزی این شبکه را فعال تر کنیم به طوری که به نوع پیام را توجه داشته باشیم. اگر بتوانیم برنامه ریزی در بخش های متفاوت شبکه سلامت داشته باشیم، با یک هدف واحد خواهیم توانست جلب مخاطب کنیم و مشارکت مردم را به دنبال داشته باشیم. هدف ما  باید این باشد که مخاطبان شبکه سلامت نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش پیدا کند.

فهرست