جلسه مشترک دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور

 

در راستای ارتقاء سطح همکاری‌ها و بررسی نقشه راه تأمین شواهد مورد نیاز در حوزۀ امنیت غذا و تغذیه 1402، نشستی با حضور دکتر محمد اسماعیل مطلق رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و هیات همراه با ریاست و مسوولین امور پزوهشی و فناوری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد.
در این دیدار دکتر مطلق ضمن ارائه گزارشی از روند تجمیع و تدوین سند ملی امنیت غذا و تغذیه و موضوعات مربوط به آن، به جایگاه مهم و اثرگذار انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور به عنوان بازوی اصلی تأمین شواهد برای سیاست‌گذاری در حوزه‌های امنیت غذا و تغذیه اشاره کردند.
ایشان ضمن تقدیر از انستیتو به سبب همراهی با دبیرخانه، ابراز امیدواری کردند که ارتباط دو مرکز هر چه بیشتر مبتنی بر مسائل روز حوزه‌های مورد اشاره، تقویت و ارتقاء یابد.
همچنین در این نشست، گزارشی از عملکرد و دستاوردهای انستیتو توسط ریاست محترم و مدیران مجموعه ( آقای دکتر میلانی؛ مدیر پژوهشی، خانم دکتر نیکویه؛ مدیر گروه تحقیقات تغذیه، آقای دکتر زرگران؛ مدیر مرکز رشد و فناوری، خانم دکتر قدسی؛ مدیر بین الملل، خانم دکتر امینی؛ مدیر ترجمان دانش و خانم دکتر ابراهیم اف مدیر کلینیک تغذیه) ارائه شد.
در ادامه ریاست دبیرخانه به موضاعات مرتبط با نان کامل، روغن سالم و یارانه‌های غذایی به عنوان اصلی‌ترین برنامه‌های دبیرخانه در حوزۀ امنیت غذا و تغذیه اشاره کردند و ابراز امیدواری کردند برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد در موضوعات مورد اشاره، از ظرفیت‌های انستیتو بهره گرفته شود. در ادامه مقرر شد با امضای تفاهم‌نامه، هر چه بیشتر برنامه‌های دو مرکز با هم همسو شود.

فهرست