جلسه هفتاد و هفتمین کمیته اخلاق انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد

جلسه هفتاد و هفتمین کمیته اخلاق انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور پنجم مردادماه با حضور دکتر رزاز رییس انستیتو، دکتر عبداللهی معاون پژوهشی انستیتو و سایر اعضای کمیته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، در جلسه مذکور سه پروپزال پژوهشی( دو طرح کارآزمایی بالینی و یک پروپزال در ارتباط با کرونا) مطرح شد و توسط اعضا مورد بحث و بررسی گرفت و تصمیمات لازم اخذ شد.

گفتنی است، در ادامه مستندات ارتقاء دو نفر از اعضا محترم هیئت علمی دانشکده مطرح و بررسی شد.

فهرست