جلسه هیات رییسه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد

جلسه هیات رییسه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور سه شنبه 99/6/18 با حضور دکتر رزاز سرپرست انستیتو و سایر اعضا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، در این جلسه در خصوص نحوه انتخاب واحد دانشجویان و برگزاری کلاس های حضوری و مجازی بحث و گفت و گو و همچنین به مسایل روزمره و جاری انستیتو و دانشکده پرداخته شد.
گفتنی است، در ادامه این جلسه معاونت های مختلف انستیتو و دانشکده مسایل و دیدگاه های خود را ارایه کردند.

فهرست