جلسه پیاده سازی استانداردهای مرتبط و یکپارچه سازی آزمایشگاه های انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد

جلسه استاندارد

جلسه پیاده سازی استانداردهای مرتبط و یکپارچه سازی آزمایشگاه ها با حضور دکتر رزاز رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و معاونین انستیتو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، با توجه به اینکه همزمان با عید سعید غدیر خم آغاز فصل جدید در ایجاد ارتباط انستیتو با صنعت از طریق آزمایشگاه های انستیتو و دانشکده صنایع غذایی، جلسه پیاده سازی استانداردهای مرتبط و یکپارچه سازی آزمایشگاه های انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد.

بنابراین این گزارش، در این جلسه در گام اول اخذ گواهینامه بین المللی ایزو و سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISo/IEC 1702S:2017، سیستم ارزریابی انطباق الزامات  مربوط به نهادهای گواهی کننده محصولات و فرایندها و خدمات ISO/IEC1706S مطرح  و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.

فهرست