حضور انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی در نمایشگاه تخصصی گردشگری سلامت

 

نظر به اهمیت جذب توریسم سلامت و با توجه به ظرفیتهای موجود در انستیتو و دانشکده، در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری سلامت که از 23 تا 26 بهمن ماه 1402 در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد، انستیتو نیز در غرفه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حضوری پررنگ داشت.

 در این نمایشگاه کلینیک تغذیه و رژیم درمانی انستیتو و برگزاری وبینارهای آموزشی عمومی و تخصصی رژیم درمانی به عنوان یکی از هدفهای جذب گردشگر سلامت به ویژه از کشورهای اطراف به شرکتهای گردشگری سلامت و بازدیدکنندگان از غرفه انستیتو معرفی شد. امکان مشاوره آنلاین رژیم‌درمانی نیز یکی از ظرفیتهای موجود بود که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.

در طول برگزاری نمایشگاه، علاوه بر مدیران شرکتهای گردشگری سلامت، وزیر محترم بهداشت، معاون درمان وزارت بهداشت، رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، معون امور زنان و خانواده رییس جمهور و سفیران برخی کشورها مانند عربستان، افغانستان و بلاروس از غرفه انستیتو بازدید کردند. در حاشیه نمایشگاه، با نمایش فیلم تدوین شده در خصوص ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی انستیتو و دانشکده جهت جذب دانشجوی بین‌الملل نیز اقداماتی انجام شد.

فهرست