حضور نمایندگان شرکتهای جذب دانشجوی غیرایرانی دانشگاه در انستیتو

نظر به اهمیت بین‌المللی‌سازی دانشگاه و جذب دانشجوی غیرایرانی، جلسه‌ای با حضور نمایندگان 6 شرکت فعال درحوزه جذب دانشجوی بین‌الملل در محل اتاق شورای انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد. در این جلسه، ابتدا مدیر بین‌الملل انستیتو، مختصری از تاریخچه انستیتو و دانشکده را برای حاضرین بیان کرد و سپس به معرفی ظرفیتها و امکانات آموزشی و پژوهشی موجود و رشته مقاطع مختلف آموزشی و پژوهشی قابل ارائه برای دانشجویان غیرایرانی پرداخت. فیلمی که برای معرفی انستیتو تهیه شده است نیز برای حاضرین به نمایش گذاشته شد. در ادامه هریک از حاضرین ضمن اعلام آمادگی برای تبلیغ جذب دانشجو به ارائه راهکارهایی برای افزایش همکاری دوجانبه اشاره کردند. از جمله پیشنهادات مطرح شده، اقدام برای جذب دانشجوی تحصیلات تکمیلی به ویژه در کشورهای ترکیه، عراق، سوریه، لبنان و برخی کشورهای آفریقایی و نیز برگزاری دوره‌های کوتاه مدت به صورت آنلاین بود.

فهرست