دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی به عنوان “دانشکده منتخب” جشنواره ابوریحان بیرونی

به گزارش روابط عمومی در بیست و سومین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی که در 4 دی ماه 1401 در تالار امام خمینی (ره) دانشگاه برگزار شد؛ دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی موفق به کسب عنوان “دانشکده منتخب” گردید. 

انتخاب “دانشکده منتخب” بر اساس معیارهای زیر انجام شده است:

  • چاپ و انتشار مقالات کیفی در نشریات معتبر بین الملل مطابق اولویت های پژوهشی دانشگاه و وزارت متبوع
  • تاثیر مثبت در ارتقاء و رشد عملکرد پژوهشی و فناوری دانشگاه
  • تصویب و اجرای طرح های اثرگذار بر اساس معیارهای وزارت متبوع
  • اخذ امتیاز قابل ملاحظه در محور طرح های اثرگذار در دانشگاه

همچنین دکتر پروین میرمیران، به عنوان “استاد برگزیده” آموزش علوم پایه بیست و سومین جشنواره ابوریحان بیرونی انتخاب شدند.

در این جشنواره دکتر محمد حسن سهولی، دانشجوی دکترای تخصصی علوم تغذیه این دانشکده نیز به عنوان “دانشجوی منتخب” بیست و سومین جشنواره ابوریحان بیرونی انتخاب شدند.

فهرست