دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور تجهیز به امکانات مورد نیاز برای کلاس های آنلاین شده است

کلاس های 6، 7 و PhD دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور تجهیز به امکانات مورد نیاز جهت برگزاری کلاس های آنلاین شده است.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، به اطلاع اساتید گرامی می رساند که علاوه بر سایت دانشکده و انستیتو، کلاس های 6، 7 و PhD به وب کم، میکروفون و اسپیکر جهت برگزاری کلاس های آنلاین تجهیز شده اند و در صورت تمایل به برگزاری کلاس در این واحد، به معاونت آموزش درخواست خود را ارسال کنید.

فهرست