درخشش دانشجوی رشته علوم تغذیه در جشنواره ورزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قهرمانی دانشجویان علوم پزشکی

مدیر تربیت بدنی دانشگاه از کسب 20 مدال رنگارنگ توسط دانشجویان دانشگاه در جشنواره ورزش‌های قهرمانی دانشجویان منطقه 10 دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خبر داد.

در این جشنواره زهرا ویسی دانشجوی رشته علوم تغذیه موفق به دریافت مدال نقره دونفره رشته تنیس روی میز در بخش بانوان شد، ضمن تبریک به ایشان، برایشان سلامتی و تندستی آرزومندیم.

به گزارش روابط عمومی به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی، جشنواره ورزش‌های قهرمانی دانشجویان منطقه 10 دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در دانشگاه‌های علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران و ایران برگزار شد.

دکتر محمد رستمی نژاد مدیر تربیت بدنی دانشگاه ضمن بیان این مطلب گفت: این جشنواره ورزشی (در رشته‌های انفرادی)  در رشته شنا به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در رشته‌های بدمینتون و تنیس روی میز به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و در رشته تیراندازی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

دکتر رستمی‌نژاد خاطرنشان کرد: دانشجویان ورزشکار دانشگاه در این جشنواره در رشته‌های بدمینتون، تنیس روی میز، تیراندازی و شنا، موفق به کسب 20 مدال رنگارنگ شامل 12 مدال طلا، 6 مدال نقره و 2 مدال برنز شدند.

https://sbmu.ac.ir/all_news/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-20-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-

فهرست