دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم 97-96

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند برای دریافت کارت امتحان به آدرس medical.sbmu.ac.ir مراجعه و نسبت به دریافت کارت آزمون های پایان ترم اقدام کنند.
پیش از دریافت کارت باید ارزشیابی اساتید در نیمسال مذکور توسط دانشجویان انجام شود.
یادآوری میشود از ورود دانشجویان بدون کارت امتحان به جلسه آزمون ممانعت میشود.

فهرست