در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد؛ جلسه کمیته مشورتی واحد آموزش همگانی و ترجمان دانش

جلسه کمیته مشورتی واحد آموزش همگانی و ترجمان دانش با حضور آقای دکتر سید امیر محمد مرتضویان سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و خانم ها دکتر آزیتا حکمت دوست سرپرست معاون تحقیقات و فناوری انستیتو و دانشکده، دکتر مرجان عجمی مدیر واحد ترجمان دانش انستیتو، مینا کاویانی کارشناس آموزش همگانی و سایر اعضای شورا، در محل انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، در این جلسه پس از ارایه گزارش مختصری از عملکرد سایت آموزش همگانی، در خصوص پیگیری همکاری مشترک با شهرداری تهران، تدوین فرمت قرار گیری خلاصه سیاستی از پایان نامه ها، درج پیام طرح ها و پروژه های دانشجویی بر روی وب سایت ترجمان دانش، چگونگی تعامل با شورای سیاست گذاری سلامت صدا و سیما و تعامل با دانشکده مجازی و استفاده از فضاهای مجازی موجود و همچنین برگزاری کار گاه های مرتبط با فرایند ترجمان دانش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

فهرست