در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد؛ دومین جلسه ” کار گروه تدوین برنامه ملی کاهش اسید چرب ترانس در مواد غذایی”

دومین جلسه” کار گروه تدوین برنامه ملی کاهش اسید چرب ترانس در مواد غذایی” خانم مهندس هنگامه یوسف زاده معاون مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال سازمان ملی استاندارد، مهندس وحیده شایگان ریاست اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های ارگانیک، تراریخته، حشره کش های بهداشتی، گندزداها و آلاینده های فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، مهندس فرحناز غفاری کارشناس مسؤل آزمایشگاه غذا سازمان غذا و دارو، مهندس فرزانه صادقی کارشناس  دفتر بهبود تغذیه جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مهندس نفیسه عبادی کارشناس دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال سازمان ملی استانداردمهندس مزدا کاظم زاده مدیر فنی انجمن صنایع روغن نبانی، دکتر خدیجه خوش طینت مدیر گروه تحقیقات صنایع غذایی انستیتو تحقیقات تغذیه، دکتر مرجان عجمی مدیر واحد ترجمان دانش انستیتو و دانشکده، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، پس از بحث و تبادل نظر در این جلسه، موارد ذیل به تصویب رسید:

1- مقرر شد با توجه به تعداد زیاد نمونه ها و تطابق بالای نمونه های روغن استاندارد در ارائه داده ها، اقلام مورد تایید استاندارد آورده شوند.

2- تعیین مقادیر پیشینه در استاندارد ملی برای فرآورده های غذایی پرچرب و پرمصرف مانند انواع فرآورده های آردی پیشنهاد شد.

3-اعلام شد که با توجه به محدودیت های موجود، سازمان غذا و دارو در برنامه عملیاتی خود برای طرح نمونه برداری در سطح عرضه از محصولات غذایی فقط از روغن های شورتینگ نمونه گیری خواهد کرد.

3-مقرر شد تا گزارش پیشنهادی براساس نقشه راه برنامه عملیاتی سازمان جهانی بهداشت در حذف اسیدهای چرب ترانس تولید شده در صنعت غذا، توسط دبیر کار گروه تهیه و در اختیار اعضا قرار بگیرد تا نقطه نظرات خود را به آن اضافه کنند.

 

فهرست