کارگاه ” چگونه خلاصه سیاستی تهیه کنیم؟ “

در راستای ارتقاء توانمندی های علمی و اجرایی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشکده و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور ، یک کارگاه دو روزه با موضوع “چگونه خلاصه سیاستی تهیه کنیم؟” در روزهای 9 و 10 آذر سال 1400 با شرکت 22 نفر از اعضای هیأت علمی و دانشجویان درسالن رازی مجموعه برگزار شد.
مدرسان این کارگاه سرکار خانم دکتر بهاره یزدی زاده عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران و سرکار خانم دکتر حانیه سادات سجادی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند. در این کارگاه چگونگی ارائه نتایج تحقیقات برای سیاستگذاران به صورت خلاصه سیاستی، راهکارها و موانع اجرایی شدن سیاست ها و برگزاری جلسات هم اندیشی و گفتمان سیاستی مورد بحث و تبادل نظر برگزار کنندگان و شرکت کنندگان قرار گرفت.

فهرست