در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد؛ جلسه تفاهم نامه بین انستیتو و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور

جلسه هم اندیشی انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران با حضور دکتر سید امیر محمد مرتضویان سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، دکتر وحید مفید معاون توسعه و مدیریت منابع انستیتو و اعضای انجمن لبنی روز دوشنبه 99/10/8 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، در این جلسه مذاکرات و توافقاتی از جمله اقدام در جهت آموزش همگانی در خصوص مصرف لبنیات، فرهنگ سازی، دریافت تاییدیه های انستیتو برای کنترل کیفی و آنالیز محصولات مطابق با دستورالعمل ارتباط با صنعت دانشگاه ، غنی سازی شیر و فراوره های لبنی و کمک در راه اندازی پایلوت شیر و فراورده های لبنی به صورتی که توسط انجمن لبنی در انستیتو با توجه به مرجع تحقیقات لبنیات کشور در این موسسه ملی و در راستای همکاری های دو جانبه بین انستیتو و انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران باشد، اتخاذ شد.

لازم به ذکر است، در جلسه هم اندیشی انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران و انستیتو به همکاری های مشترک انجمن، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، دفتر بهبود تغذیه و انستیتو جهت آموزش همگانی و فرهنگ سازی مصرف شیر تاکید شد و همچنین به توسعه فعالیت های مشترک و تجاری سازی تولید محصولات لبنی که توسط اعضای انجمن فراورده های لبنی درخواست می شود و می تواند در مرکز رشد و نوآوری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور تهیه شود و امکان استفاده با تایید و لوگوی انستیتو را داشته باشند، اشاره گردید.

فهرست