در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد؛ برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویی آقای امید زاهد با عنوان ” بهینه سازی تولید اسید لینولئیک مزدوج و فولات در ماست سین بیوتیک حاوی پروپیونی باکتر ” به صورت مجازی با حضور اساتید راهنما و مشاور در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، در این مطالعه آمده است که پروپیونی باکترها نه تنها در محصولات لبنی تخمیری  به عنوان باکتری پرو بیوتیک کاربرد دارند، بلکه توانایی خوبی برای تولید اسید لینولئیک  مزدوج و همچنین فولات یا ویتامین B9 نیز دارند. نتایج نهایی از طراحی پلاکت برمن برای انتخاب مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار در تولید دو فراورده ذکر شده بیانگر این بود که از میان 7 فاکتور مستقل، 3 فاکتور میزان پری بیوتیک اینولین، درصد چربی شیر و زمان نگهداری در 4 درجه سانتیگراد در تولید اسید لینوئیک مزدوج توسط پروپیونی باکتریوم موثر هستند. همچنین در مبحث تولید فولات 3 فاکتور میزان پری بیوتیک، دمای گرم خانه داری و زمان نگهداری در 4 درجه سانتیگراد بیش از 1/94 درصد مهم و تاثیرگذار هستند.

این پژوهش جهت بهینه سازی تولید اسید لینولئیک مزدوج و فولات در ماست سین بیوتیک توسط پروپیونی باکتر طراحی شد و می تواند برای کارخانجات لبنی کشور منجر به تولید یک محصول جدید غنی سازی شده بشود.

فهرست