در انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی برگزار شد: برگزاری مراسم تکریم از بازنشستگی

در مراسمی که با حضور سرپرست و اعضای شورای فرهنگی انستیتو و دانشکده برگزار شد، از زحمات و خدمات 30 ساله دو نفر از کارشناسان مرکز که در سال 1399 به افتخار بازنشستگی نایل شدند، تقدیر و تشکر به عمل آمد.

در این جلسه آقای دکتر مرتضویان سرپرست انستیتو و دانشکده ضمن تبریک به خانم نسترن شریعت زاده کارشناس گروه تحقیقات تغذیه و آقای علی شفیقی از همکاران واحد آموزش، برای ایشان آرزوی سلامتی و کسب توفیقات روز افزون کردند.

در پایان از این همکاران پیشکسوت با اهدای لوح تقدیر، و هدایایی به رسم یادبود تقدیر بعمل آمد.

فهرست