در انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی برگزار شد: جلسه تودیع و تکریم نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

به گزارش روابط عمومی انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، جلسه تودیع جناب حجت الاسلام والمسلمین شراهی نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده، مورخ دوشنبه 25 اسفند ماه با حضور اعضای شورای فرهنگی در محل دفتر ریاست برگزار شد.

در این جلسه از زحمات و تلاش های 4 ساله حجت الاسلام شراهی در جهت ترویج و ترغیب به اقامه نماز و بزرگداشت آیین های مذهبی، تشکر و قدردانی به عمل آمد.

فهرست