در دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی برگزار شد؛کارگاه آموزشی بهوشیاری هیجانی

به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی و مرکز مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کارگاه بهوشیاری هیجانی 24 شهریور از ساعت 10 تا 12 در سالن آمفی تئاتر دانشکده تغذیه با تدریس علی وفایی روان شناس برای اعضاء هیئت علمی و کارکنان دانشکده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، در این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان با مفهوم هیجان و لزوم آگاهی هیجانی و همچنین اهمیت هیجان در زندگی آشنا شده و هیجان های اصلی به همراه رویدادهای برانگیزاننده آن ها و نیازهای هر یک توضیح داده و تبیین شد.

این مدرس روان شناس در این کارگاه به عدم توجه به هیجان ها و پیامدهای آن و همچنین توجه و آگاهی به هر یک از هیجان ها در بهزیستی در زندگی اشاره کرد.

گفتنی است، در پایان نیز برای یادگیری بهتر و استفاده کاربری هیجان در زندگی از کاربرگ روزنگار هیجانی به عنوان تمرین تا جلسه آینده استفاده شد.

فهرست